Chương trình quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

I. Giới thiệu về Chương Trình

Chương trình Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được xây dựng xuất phát từ ý tưởng đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý để hình thành một phương pháp quản lý, lưu trữ, cập nhật số liệu mới, thống nhất, nhanh chóng và ưu việt hơn; giảm thiểu công sức, thời gian cho công tác tổng hợp, báo cáo và khai thác thông tin về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; góp phần cải cách hành chính…

Chương trình gồm 01 địa chỉ website (tên miền phụ…. Của Sở GTVT Hà Tĩnh) và 01 cơ sở dữ liệu được lưu trữ tại máy chủ (đặt tài Sở GTVT). Cơ sở dữ liệu là nơi lưu trữ đầy đủ các thông tin cần thiết về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Cơ sở dữ liệu được hoàn thiện dần hệ thống số liệu: “lấp đầy dân”, “chính xác dần” để tiệm cận với thực tế; website là cửa ngõ để truy cập, khai thác, lưu trữ, cập nhật, chỉnh sửa các nội dung trong cơ sở sữ liệu.

II. Các chức năng của Chương trình

2.1. Chức năng khai thác thông tin

Đây là chức năng chính của Chương trình. Trong phạm vi ứng dụng lần này, Chương trình cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết từ tổng quát đến chi tiết về hiện trạng các tuyến đường bộ trên địa bàn tỉnh; về các điểm đấu nối. Lâu dài, có thể phát triển để cung cấp tất cả các thông tin liên quan đến kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Chương trình đã được xây dựng sẵn các tùy biến và linh hoạt lọc, tổng hợp các thông tin theo các tùy biến mà người dùng lựa chọn, gồm các tùy biến về các nội dung sau: về loại đường (quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện…), về cấp đường (cấp I, cấp II, cấp III…), về kết cấu mặt đường (BTN, BTXM, láng nhựa…), về tình trạng mặt đường (tốt, xấu…); về địa phương (các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn)

2.2. Chức năng cập nhật số liệu

Để có thông tin cung cấp cho người dùng khai thác, định kỳ các thông tin phải được các thành viên quản trị cập nhật hoàn thiện thông qua các cửa sổ cập nhật, chỉnh sửa thông tin để phù hợp với tình trạng thực tế.

Thông tin do thành viên cấp dưới cập nhật, chỉnh sửa được lưu ở bộ nhớ tạm; khi được các thành viên cấp trên kiểm duyệt, chấp thuận thì mới trở thành thông tin chính thức của Cơ sở dữ liệu.

2.3. Chức năng tìm kiếm

Để nhanh chóng nhất trong khai thác tông tin về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, Chương trình cung cấp chức năng “Search”. Người dùng chỉ cần nhập thông tin cần thiết vào “Search Textbox” và ấn “enter”, các thông tin liên quan sẽ được hiển thị để người dung khai thác, sử dụng.

2.4. Chức năng xuất bản các báo cáo theo định dạng Word, Excel

Các thông tin sau khi khai thác, phần lớn sẽ được tổng hợp dưới dạng bảng biểu, Chương trình có chức năng xuất sang các bảng biểu trên Excel hoặc Word làm các cho việc báo cáo.

2.4. Chức năng tiếp nhận thông tin, phản ánh, trò chuyện

Trong Chương trình có các textbox để người dùng commet về các vấn đề liên quan đến các thông tin về dữ liệu đường bộ trên địa bàn tỉnh, như: sụt trượt, xói lở, ngập lụt… Qua đó nắm bắt được tức thì một số diễn biến của hệ thống đường bộ để có thể có các giải pháp kịp thời.

2.5. Chức năng trợ giúp

Chương trình cung cấp chuyên mục “Help” để hướng dẫn hỗ trợ người dùng thực hiện tất cả các chức năng của chương trình từ truy cập, đăng ký, đăng nhập, khai thác thông tin đến… quản trị, cập nhật, sửa đổi…

III. Tổ chức hoạt động

Trước mắt đi vào hoạt động, Chương trình sẽ có tối thiểu 277 thành viên tham gia quản trị cơ sở dữ liệu, gồm: 02 thành viên là cán bộ Sở GTVT, 13 thành viên là cán bộ giao thông của các huyện, thành phố, thị xã và 262 thành viên là cán bộ giao thông cấp xã, phường, thị trấn. Các thành viên khác theo mức độ hữu ích, chất lượng thông tin sẽ tự phát triển.

Đình kỳ hàng tháng, hoặc đột xuất các thành viên quản trị có trách nhiệm cập nhật số liệu; số liệu trước do thành viên quản trị cấp dưới cập nhật chỉnh sửa trước khi trở thành số liệu chính thức trong cơ sở giữ liệu phải được các thành viên cấp trên kiểm duyệt và chấp nhận.